Skipsfartshistorie.

 

 

Bilder mottatt fra andre

Med tiden skal vi her prøve å skrive noen ord om historien til de båtene som blir lagt inn.

Alle bidrag blir mottatt med stor takk.

Karmsundet.com

        

Våre egne bilder

Skulle noen ha rettigheter til bilder

lagt ut på nettsiden og som ikke ønsker

dette, vennligst send oss en mail.

Forliste skip